Повечето редовно летящи знаят правилата във въздуха, но за тези, които не ги знаят, тук ще ги споменем отново.

  • При склоново реене предимство има пилотът, на който склонът е отдясно.
  • При пресичане на курсовете, предимство има отдясно летящият.
  • При летене един срещу друг и двамата завиват надясно.
  • При разлика във височините, този, който се намира зад и/или над другия се съобразява с него.
  • В термичен комин се кръжи в посоката на първия влязъл.

Тези правила са прости и общоизвестни и ако всички ги спазват, проблемите при летене в група ще бъдат сведени до минимум.

Въпреки това, както при много други неща с правила, понякога възникват ситуации, които не позволяват простото и еднозначно прилагане на правилата. При такива ситуации е важно да:

Наблюдаваме обстановката внимателно и непрекъснато.

Реагираме отрано и адекватно.

Оповестяваме намеренията си наглас или със знаци.

Ако не знаем какво да правим летим по права линия в неутрална посока и предупреждаваме другите да внимават.

Ето пример на нестандартна ситуация в стандартна обстановка.

Склоново реене, слаба поддръжка, тясна зона за реене, трима пилоти във въздуха, с различен опит и различни по възможности крила, и тримата знаят и спазват правилата.

На поредния тегел и тримата летят един зад друг успоредно на склона, като склона им е отляво.

Първият (с бързо крило) стига края на склона и завива надясно, при което трябва да се прибере към склона, за да започне тегел в обратната посока.

Вторият (с по-бавно крило) застига първия, докато той прави завоя и се оказва точно там, където първият иска да се доближи до склона след завоя.

Третият лети след втория и го “подпира” отзад, като в същото време заема летателно пространство, което по право принадлежи на току-що завилия, на когото склонът се пада отдясно.

След като първият завие, теоретически той има предимство, защото склонът му се намира отдясно и следва другите двама да му направят път. На практика двамата, дори и да имат огромно желание и добри умения, няма как да му направят път, завивайки навън от склона, без да му пресекат пътя и/или да се сбутат един в друг.

В тази ситуация има много възможни варианти за развитие (не всички с благоприятен изход), но само един адекватен.

При описаната ситуация пилотът, който току-що е завил и има предимство, защото склонът му е отдясно, трябва да продължи да лети от външната страна, докато се размине с другите двама.

Двамата от своя страна трябва да продължат да летят по своя курс, докато се разминат с първия, да завият един след друг в края на склона и да продъжат да летят в обратна посока, без да си пречат. Всяко друго действие от тяхна страна би довело до пресичане на курсовете, опасно сближаване и възможен удар във въздуха между двама или трима. Такива неща са се случвали неведнъж.

Първият пилот, който тъкмо излиза от завоя и открива, че склонът му е “зает” независимо че той има предимство, може и често реагира с “Гле’й къде караш бе, левак!”. Такава реакция не помага нито на него, нито на другите, нито на летенето като цяло.

Дори и да имате предимство, ще минете от където искате, само ако там е свободно, особено ако сте “майстор”, а другите са “леваци”.

Често наблюдаваме на стартове с ограничена площ, които побират не повече от един-два разпънати парапланера как някои пилоти заемат ценното стартово пространство, без дори да са се подготвили за излитане. Нерядко дори заварваме разпънат на старта парапланер, чиито собственик не се вижда никъде наоколо.

На стартове, където се налага изчакване на пилотите, трябва да пристигате на старта подготвени и да излитате възможно най-бързо или да съберете планера и да освободите пространството.

Често на малките стартове наблюдаваме пилот, който се “куми” продължително (застанал за гръбен старт при 0,5 м вятър), тръгва, прави фалстарт, събира крилото и разпъва отново отпред, пред всички. Етиката изисква след като направите фалстарт, да се подредите най-отзад на чакащите и да си изчакате реда. Останалите пилоти нямат вина за грешната ви преценка, лошата ви техника на излитане или нерешителността ви да тръгнете в подходящия момент.

Понякога кацащите на старта влизат в конфликт с излитащите в това време. Ако кацате аварийно, предупредете излитащите (крещейки) и те ще ви направят място. Ако просто сте избрали да кацате на старта, защото колата ви е там или искате да се “изтежкареете” пред приятели или други пилоти, трябва да изчакате излитащите в този момент и после да кацнете, ако има чисто пространство. Стартът е за излитане, а площадката за приземяване е за кацане.

Ако сте на площадката за приземяване и сте решили там да “кайтвате”, или просто да си събирате парапланера, етиката изисва да го правите така, че да не пречите на кацащите, особено ако площадката е малка.

Като цяло кайтването,ремонтите на коли и парапланери, прибирането на парапланерите, скатаването на запасни парашути, пълненето/източването на баласт, позирането за снимки, паркирането, демострирането на мотори/байкове/джипове, стрелбата с пушки/пистолети/лъкове/прашки, пушенето, печенето на слънце, паленето на огън, играта с деца, кърменето, разхождането на кучета, пасането на добитък, ходенето по нужда, ухажването във всичките му видове и степени, иманярството, политически/религиозни сбирки и др. трябва да се правят встрани от местата за излитане и кацане, за да не се пречи на летящите.

Коментари от типа на “Този баир да не е негов!” са крайно неподходящи и неетични, а действия, които пречат на летящите са потенциално опасни както за самите летящи, така и за извършителите на тези действия, каквото и да означава това.

Ще летим когато и където става.